נועם הקטן

נועם הקטן

הזמנה לברית עם תמונה של תינוק ומסגרת מסולסלת על רקע תכלת