הזמנה לברית 16

הזמנה לברית עם מטוסהזמנה לברית עם מטוס מבשר על הולדת בן