הזמנה לברית – לב וכפתורים

הזמנה לברית - לב וכפתורים

הזמנה לברית עם לבבות ברקע, לב לבן גדול וכפתורים