הזמנה לברית 20

הזמנה לברית עם ציפרים וגוזלהזמנה לברית שמסמלת משפחה  חדשה: שתי ציפורים וגוזל בקן