הזמנה לברית 28

הזמנה לברית משפחת הינשופיםמשפחת הינשופים. הזמנה לברית המסמלת את המשפחה החדשה: עם שני ינשופים וגוזל על העץ