כרטיס תודה

דוגמא של כרטיס תודה תואם לעיצוב של הזמנות לחתונה