Posts Tagged "הזמנה לחתונה"

הזמנה לחתונה בטבע 50

הזמנה לחתונה בטבע 50

artwork/graphics by ReachDreams.etsy.com

קרא עוד..

הזמנה לחתונה בטבע 49

הזמנה לחתונה בטבע 49

קרא עוד..

הזמנה לחתונה בטבע 46

הזמנה לחתונה בטבע 46

קרא עוד..

הזמנות לחתונה עם תמונה

הזמנות לחתונה עם תמונה נועדו עבור כל זוג המבקש לשזור נימה אישית בהזמנות שלו. התמונה מזכירה שלא מדובר בעוד חתונה במסגרת התעשייה הישראלית הידועה והמוכרת, אלא בחתונה ספציפית של בני הזוג! כך, האורחים, שרובם מכירים את בני הזוג מקרוב, יוכלו לדעת מה יהיה האופי הבסיסי של האירוע...

קרא עוד..

הזמנה לחתונה קלאסית 38

הזמנה לחתונה קלאסית 38

קרא עוד..