Posts Tagged "הזמנה עם ציפורים"

ציפורים כסמל של זוגיות

ציפורים כסמל של זוגיות

מאז ומתמיד התבונן האדם בטבע כדי להבין את העולם ומנהגיו. עוד בימים שעובדות מדעיות לא היו בנמצא, נהגו בני האדם להגדיר דפוסי התנהגות אנושית על פי המנהגים הקיימים בעולם החי. ובחלוף השנים השתרשו הגדרות אלו והפכו לביטויים וסמלים. אחד הסמלים הנפוצים יותר הוא זוג ציפורים בהקשר של...

קרא עוד..