Posts Tagged "הזמנות לחתונה עם תמונה"

הזמנות לחתונה עם תמונה

הזמנות לחתונה עם תמונה נועדו עבור כל זוג המבקש לשזור נימה אישית בהזמנות שלו. התמונה מזכירה שלא מדובר בעוד חתונה במסגרת התעשייה הישראלית הידועה והמוכרת, אלא בחתונה ספציפית של בני הזוג! כך, האורחים, שרובם מכירים את בני הזוג מקרוב, יוכלו לדעת מה יהיה האופי הבסיסי של האירוע...

קרא עוד..